Wykaz nieruchomości w Hawłowicach przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne niżej wymienione nieruchomości położone w miejscowości Hawłowice stanowiące własność Gminy Pruchnik.
Wyszczególnione w wykazie grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku w dniach od 02.01.2018 roku do 24.01.2018 roku.

Nr działki

Rodzaje użytków, powierzchnia (w ha)

Powierzchnia ogólna (w ha)

Wysokość czynszu (w zł)

UWAGI

cz 485

RIIIa- 0,30

0,30

30,00

 

cz 715

RII - 0.1238
RIIIa- 0.0856

0,2094

20,94

 

369

Ps IV-0,0109

0,0109

1,00

 

334/4

RII-0,4845

0,4845

48,45

 

356

Ł III-0,2446
 Ps III-0,0120
W R IIIb--0,0354

0,2920

29,20

 

385

Ps III-0,1400

0,1400

14,00

 

683

RIII b - 0,0736
R IV a- 0,3564

0,4300

32,31

 

791/1 część

R II - 0,1238
 RIII a-0,0856

0,2094

20,94

 

429/1

PsIII-0,1241
W-PsIII-0,0238

0,1479

14,79

 

781

RII-0,1473
RIIIb-0,0465
RIVa-0,1837

0,3775

32,23

 

część791/2

R III a - 0,2345
R III b - 0,1256

0,3601

36,01

 

34

R III b 0,4920

0,4920

49,20

 

379

RII-0,0548
Ps III- 0,3071

0,3619

36,19

 

877/1

RII-0,0576
R III a- 0,0555

 R III b- 0, 0902

0,2033

20,33

 

877/2

R II - 0,0733

0,0733

7,33

 

914/3

ŁIII-0,3377
Lz-ŁIII-0,0567

0,3944

39,44

 

Cz. 579

RIIIb-025

0,2500

25,00

 

Wyżej wymienione grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.

W terminie do 30 dni od dnia wywieszenie wykazu będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Pruchnik / sekretariat/ wnioski na dzierżawę w/w nieruchomości. Po tym terminie wykazane do dzierżawy nieruchomości mogą być wydzierżawione bez dokonywania przetargu na dzierżawę jeżeli o dzierżawę będzie się ubiegał tylko jeden podmiot lub nikt w wyznaczonym terminie nie złoży wniosku o dzierżawę.
 

                                                                                                          Burmistrz Pruchnika
                                                                                                          mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości w Hawłowicach przeznaczonych do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.07.2020 21:58
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.07.2020 21:58