Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

SIWZ wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1 STWiOR

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY- 2 Arkusze

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

Siwz wraz z załącznikami można pobrać poniżej (spakowane w zip).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:13.07.2020 11:47
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:13.07.2020 11:52