Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr 36/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

            Działając na podst. art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591  z późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi stosowna umowa.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w_Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.