Zarządzenie Nr 71/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 11.12.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 59 200,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 91 808,40zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w ZGK w Pruchniku na kwotę 15 250,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.12.2017 19:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.07.2020 19:29