Zarządzenie Nr 72/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.12.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Pruchnika z dnia 22.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.12.2017 19:25
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.12.2017 19:25