Rozpatrzenie wniosku Gminnego Koła Sołtysów w sprawie ustanowienia zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji Stałych dla sołtysów z terenu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 35/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
rozpatrzenia wniosku Gminnego Koła Sołtysów w sprawie ustanowienia zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji Stałych dla sołtysów z terenu Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 242 § 1 i art. 244 ustawy z_dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Rozpatruje się negatywnie wniosek Gminnego Koła Sołtysów w sprawie ustanowienia zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji Stałych dla sołtysów z terenu Gminy Pruchnik.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie wniosku Gminnego Koła Sołtysów w sprawie ustanowienia zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji Stałych dla sołtysów z terenu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż