Pruchnik, dnia 31-07-2020 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit. o) ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.- dalej ustawa PZP).

1. Przedmiot zamówienia: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2020/2021”

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

termin realizacji: od 01.09.2020 r. do 30.07.2021 r., w tym:

- dla szkół podstawowych od 02 września 2020r. do 24.06.2021 r.

- dla przedszkola od 01 września 2020r. do 30 lipca 2021 r.

3. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia szacował przeznaczyć kwotę równą: 628 218,43 zł brutto

4. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto

Termin

realizacji

Przyznane punkty

1-cena -80%

2-aspekty społeczne -20%

Łączna punktacja

1+2

Inne

1

BANPOL Sp. z o.o.

Cząstkowice 72

37-565 Roźwienica

691676,60

Zgodnie z warunkami zamówienia

      640140,50

1= ----------------- *80= 74,04

      691676,60

 

2 = 20pkt

94,04

W ofercie poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową

2

Pruchnickie Smaki Sp. z o.o.

37-560 Pruchnik, ul. Jasna 65

640140,50

Zgodnie z warunkami zamówienia

      640140,50

1= ----------------- *80= 80

      640140,50

 

2 = 20pkt

100

ND

5. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Termin

realizacji

Przyznane punkty

1-cena -80%

2-aspekty społeczne -20%

Łączna punktacja

1+2

Inne

Oferta nr 2

Pruchnickie Smaki Sp. z o.o.

37-560 Pruchnik,

ul. Jasna 65

640140,50

Zgodnie z warunkami zamówienia

      640140,50

1= ----------------- *80= 80

      640140,50

 

2 = 20pkt

100

ND

z uwagi na fakt, iż  oferta nr 1 biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów=100.

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy)

Zatwierdził  kierownik Zamawiającego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku

mgr Magdalena Długosz

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: nie wcześniej niż 05-08-2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRUCHNIKU - Notatka z rozeznania rynku (posiłki)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:31.07.2020 13:16
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:31.07.2020 13:16