Dokonanie zamiany gruntu w Pruchniku i Swiebodnej.

UCHWAŁA Nr 34/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
dokonania zamiany gruntu w Pruchniku i Swiebodnej.

            Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 3 ar. 18 ust. 2 p 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z_późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art.15 ust. 1 i art. 37 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany gruntu w Pruchniku i Swiebodnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż