Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 33/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
przeznaczenia gruntu  Gminy Pruchnik do sprzedaży.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami /jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z_późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

Pruchnik:

  • działka Nr 1462/1  o powierzchni 0,42 ha
  • działka Nr 815/9 o powierzchni 0,19 ha
  • działka Nr1228/7 o powierzchni 0,22 ha
  • działka Nr 1228/19 o powierzchni 0,04 ha
  • działka Nr 2017 o powierzchni 0,02 ha
  • działka Nr 272/13 o powierzchni 0,20 ha

Jodłówka:

  • działka Nr 1534 o powierzchni 0,3224 ha
  • działka Nr 219 o powierzchni 0,5721 ha
  • działka Nr 220 o powierzchni 0,2792 ha

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż