Pruchnik, 19-08-2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2020/2021”

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku informuje, że zostały zawarte umowy na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych tj.:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik zawarł umowę nr 4/2020 dnia 13-08-2020 r.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22 zawarła umowę nr 1/27/2020 dnia 18-08-2020 r.,
  3. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku, ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik zawarło umowę nr 1/27/2020 dnia 18-08-2020 r..

Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Pruchnickie Smaki Sp. z o.o., ul. Jasna 65, 37-560 Pruchnik.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku

mgr Magdalena Długosz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRUCHNIKU - Informacja o udzieleniu zamówienia (posiłki)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:19.08.2020 10:22
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:19.08.2020 10:22