Nadanie nazwy ulicy w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 32/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
nadania nazwy ulicy w Pruchniku.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póz. zmianami/,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie nazwy ulicy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.