Zarządzenie Nr 46/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 2.09.2020

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kramarzówce zastępującego p. o. dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Izabelę Olejarz – dyplomowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kramarzówce do zastępowania p. o. dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 2.

  1. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 ustanawiam do końca powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
  2. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego.

§ 3.

  1. Udzielam Pani Izabeli Olejarz pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w zakresie kompetencji dyrektora szkoły, a w szczególności czynności określonych w art. 68 ustawy Prawo oświatowe.
  2. Upoważnienie dotyczy tylko tych czynności, które muszą być wykonane w czasie nieobecności dyrektora.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 2 września 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.09.2020 20:44
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.09.2020 20:44