Remont drogi transportu rolnego w Pruchniku nr 1810

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/06/22-805922

Nazwa i adres Zamawiającego


Nazwa:    

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:    

Ulica:

Rynek1 1

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Elzbieta Barszczak

016/6236113

e-mail:

Fax:

ebarszczak@pruchnik.hg.pl

016/6236130

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Wykonanie remont drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik

    nr 1810, Gmina Pruchnik ,w tym

 1/ robót przygotowawczych      km 0,9                                                                      

 2/ robót  ziemny( nasyp, zagęszczenie, plantowanie, przemieszczanie) kpl 1      

 3/ przepustów rurowych       szt 2                                                                             

 4/ podbudowa dolna z kruszywa    870m 2                                                               

Wg. Przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi

załączniki do SIWZ.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta jst najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium najniższa cena , spełnia wymagania określone w art 22 ust 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 upzp.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:    

Roboty Ogólno-Budowlane " BRUKARSTWO" Bogdan Babiś

Adres pocztowy:    

Ulica:

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Rożwienica 174

37-565

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016/6225819

e-mail:

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi transportu rolnego w Pruchniku nr 1810
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2007 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż