Zarządzenie Nr 56/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.10.2020

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Pruchniku informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2019/2020, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 30 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.10.2020 19:28
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.10.2020 19:28