Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 22/IV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie :
przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w_jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr_146, poz. 1222 z późn. zm.), na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Pruchnik oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

placówek Gminy Pruchnik

  1. pracowników administracji, obsługi szkół w wysokości - 4,22 zł.
  2. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości - 5,64 zł.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 236/XXXII/2006 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2007 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.