Zarządzenie Nr 51/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 05.10.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44 000,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 949,91zł, w tym:

  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 949,91zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR F-VI.3111.1.2019.2020 oraz
F -VI.3111.1.218.2020.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44 000,00zł, w tym:

  • wydatki na realizację świadczenia wychowawczego 44 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 949,91zł, w tym:

  • wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych 949,91zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 48 300,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 7 420,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 5 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.10.2020 21:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.10.2020 21:02