Zarządzenie Nr 492020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.09.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje::

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 430,00zł, w tym:
  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 430,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu dobry start

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 32 472,00zł, w tym:

  • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 32 472,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu posiłek w domu i szkole.0020

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3111.1.188.2020,
F-VI.3111.2.166.2020.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu szkoły o kwotę 7 430,00zł, w tym:

  • realizacja programu dobry start 7 430,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 472,00zł, w tym:

  • dożywianie dzieci i dorosłych 32 472,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 33 500,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do budynku komunalnego Klub senior +.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 105 834,80zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 28 września 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.09.2020 21:12
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.09.2020 21:12