Zarządzenie Nr 48/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.09.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 72 000,00zł, w tym:
  • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 72 000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższa zmianę wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F.VI.3111.2.148.2020.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 000,00zł, w tym:

  • wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów 72 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 120 524,92zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 152 200,00zł

Szczegóły zawiera za. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 5 440,70zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 10 września 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.09.2020 21:23
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:10.09.2020 21:23