Zryczałtowane diety dla Radnych Rady Gminy Pruchnik pełniących funkcję w Radzie i Komisjach Stałych Rady.

UCHWAŁA Nr 20/IV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie :
zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Gminy Pruchnik pełniących funkcję w Radzie i_Komisjach Stałych Rady.

            Na podstawie art. 25 ust. 4 - 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dla Przewodniczącego Rady Gminy w związku z wykonywaniem czynności związanych z_pracą Rady Gminy ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 650 zł.
  2. Dla radnych będących Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy i Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy z tytułu wykonywania czynności związanych z pracą Rady Gminy ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 380 zł.
  3. Dla pozostałych członków Rady Gminy z tytułu udziału w posiedzeniach organów Gminy ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 350 zł.

§ 2.

W przypadku nieobecności radnego w obradach Rady Gminy, Komisji Rady Gminy potrąca się każdorazowo 20% ogólnej kwoty należnej w danym miesiącu.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 49/VI/2003 z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie diet dla Radnych pełniących funkcję w Radzie i Komisjach Stałych Rady.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2007 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zryczałtowane diety dla Radnych Rady Gminy Pruchnik pełniących funkcję w Radzie i Komisjach Stałych Rady.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż