Upoważnienie Wójta Gminy Pruchnik do wystawienia weksla „in blanco”.

UCHWAŁA Nr 241/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

upoważnienia Wójta Gminy Pruchnik do wystawienia weksla „in blanco”.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Wyraża zgodę na zabezpieczenie przez Wójta Gminy Pruchnik prawidłowej realizacji umowy o_dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik” w formie weksla „in blanco” na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla na kwotę 319 148,87 zł EFRR oraz 63_829,77_zł środki z budżetu państwa wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

§ 2.

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy w latach 2006 - 2011.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie Wójta Gminy Pruchnik do wystawienia weksla „in blanco”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.