Dokonanie zamiany gruntu w Kramarzówce.

UCHWAŁA Nr 243/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

dokonania zamiany gruntu w Kramarzówce.

            Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 3 ar. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z_późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art. 15 ust.1 i art. 37 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami /jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

  1. Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka Nr 1071/1 o powierzchni 0,14 ha powstałej z podziału działki nr 1071 w_Kramarzówce na działkę Nr 1893/3 w Kramarzówce (zabudowaną - przepompownia wody) stanowiącą własność Parafii Rzymsko - Katolickiej w Kramarzówce
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany gruntu w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż