Uchylenie uchwały własnej w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 246/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

uchylenia uchwały własnej w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Uchylić uchwałę własną Nr 155/XX/04 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości budowlanej w miejscowości Pruchnik oznaczonej jako działka Nr 3/6 o powierzchni 0,1114 ha przy ulicy Słonecznej objętej KW 78435 .

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.