Zarządzenie Nr 64/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.12.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w palnie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 164 086,80zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 7 438,65zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w OPS W Pruchniku na kwotę 44 954,04zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.12.2020 15:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2020 15:45