Zarządzenie Nr 62/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.12.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 35 000,00zł' w tym:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 35 000,00zł,  z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 35 000,00zł, w tym:

  • realizacja programu „Posiłek w domu i szkole” 35 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zamiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 85/18.3122.2.310.2020.ZW,
85/18.3122.2.311.2020.ZW

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 101 117,10zł.

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK w Pruchniku na kwotę 36 136,00zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 107 556,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.12.2020 21:52
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.01.2021 21:57