Zarządzenie Nr 61/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 17.11.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 096 346,30zł, w tym:

 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 072 306,30zł,  z przeznaczeniem na zadania:
  a) z zakresu obrony narodowej 4 116,00zł
  b) powszechny spis ludności 270,00zł
  c) ośrodek wsparcia 5 729,30zł
  d) specjalistyczne usługi opiekuńcze 48,00zł
  e) świadczenia wychowawcze 1 778 980,00zł
  f) świadczenia rodzinne 283 163,00zł
 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 13 540,00zł,  z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 500,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 299,00zł, w tym:

 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6 299,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 784,00zł
  b) wypłatę zasiłków stałych 5 515,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzania.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 85/18.3122.2.279.2020, 85/18.3122.2.285.2020.ZW,85/18.3122.2.309.2020.ZW, 85/18.3122.2.307.2020.ZW, 85/18.3122.2.277.2020.ZW,F-I.3120.3.2020,85/18.3122.2.282.ZW,MF/FS4.4143.3.571.2020.MF.5338 oraz decyzja GUS Nr RZE-WE.573.10.2020

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 096 346,30zł, w tym:

 • z zakresu obrony narodowej 4 116,00zł
 • powszechny spis ludności 270,00zł
 • ośrodek wsparcia 5 729,30zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 48,00zł
 • świadczenia wychowawcze 1 778 980,00zł
 • świadczenia rodzinne 283 163,00zł
 • bieżące funkcjonowanie OPS 13 540,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 10 500,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 299,00zł, w tym:

 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 784,00zł
 • wypłatę zasiłków stałych 5 515,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 13 398,69zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 34 800,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 298 571,96zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w palnie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 117300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.11.2020 21:58
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.01.2021 22:06