Zarządzenie Nr 58/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.11.2020

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej.

Działając na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 z pózn. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu określonymi w Uchwale Nr 270/XLV/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28.09.2010r.

Powyższe dane stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.11.2020 18:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.01.2021 22:19