Zarządzenie Nr 42/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.08.2020

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku 2020 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.594) oraz Uchwały Nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku  z dnia 21.07.2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Pruchnika , zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o :
  1. przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze 2020 roku – zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia
  2. przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku 2020 - zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia
  3. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.08.2020 22:22
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.01.2021 22:28