Zarządzenie Nr 40/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 11.08.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 236,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 236,00zł  z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowania ŚDS
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 000,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 058,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 058,00zł,  z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3111.1.154.2020 oraz F.VI.3111.1.147.2020.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 236,00zł, w tym:

  • bieżące funkcjonowanie ŚDS w Pruchniku 25 236,00zł
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 4 058,00zł, w tym:

  • na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 4 058,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 167 500,00zł.

Szczegóły zawiera za. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.08.2020 21:22
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.01.2021 21:32