Zarządzenie Nr 39/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.07.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31 555,00zł, w tym:
  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 555,00zł,  z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego .

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 257,50zł, w tym:

  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 257,50zł,  z przeznaczeniem na funkcjonowanie SDS w Pruchniku.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR F-VI.3111.1.130.2020 oraz WBS
Nr RZE-WE.573.5.2020.23

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 555,00zł, w tym:

  • przeprowadzenie spisu powszechnego 31 555,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 257,50zł, w tym:

  • bieżące funkcjonowanie ŚDS w Pruchniku 5 257,50zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 2 400,00zł,

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 35 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.07.2020 21:36
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.07.2020 21:36