Zarządzenie Nr 35/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.06.2020

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), postanawiam:

§ 1.

powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej Pani mgr Weronice Szelidze na okres 2 m-cy tj. od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1lipca 2020 r.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2020 21:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.06.2020 21:06