E Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Jodłówka Pagór, Jodłówka Parcelacja, Hawłowice, Pruchnik

GK 3410/12/2007

Pruchnik, 2007-06-19

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY

Gmina Pruchnik informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne:   Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Jodłówka-Pagór, Jodłówka Parcelacja, Hawłowice Dolne, Pruchnik Dolny, Gmina Pruchnik wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                          Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś

                                          Os Pułaskiego 7/12

                                             37-500 Jarosław

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium  cena 100% . Kwota oferowana wynosi  321 872,60 zł  brutto.

 Słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 60/100 zł brutto

Oferta spełnia wymagania określone w siwz oraz art. 22 ust 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 upzp

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                      Stanisław  Górski

                                                      Wójt  Gminy Pruchnik

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:E Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Jodłówka Pagór, Jodłówka Parcelacja, Hawłowice, Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2007 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż