Zarządzenie Nr 33/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.06.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania pn. Zdalna Szkola +.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzeni e wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2020 18:50
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2020 18:50