Zarządzenie Nr 32/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.06.2020

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań  egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Iwony Szkoła – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Elżbieta Lemek - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator KO w Rzeszowie;
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
 • Dorota Paszkowska - ekspert w zakresie edukacji wczesnoszkolnej  i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
 • ks. Tomasz Węgrzyński - ekspert w zakresie teologii.

§ 2.

Na wniosek ks. Dominika Majchrowicza – nauczyciela religii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz  Gminy;

Członkowie:

 • Elżbieta Lemek - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator KO w Rzeszowie;
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
 • ks. Tomasz Węgrzyński - ekspert w zakresie teologii;
 • Dorota Paszkowska - ekspert w zakresie edukacji wczesnoszkolnej  i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

§ 3.

Na wniosek Pani Kornelii Ignas – nauczyciela kształcenia słuchu i chóru w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz  Gminy;

Członkowie:

 • Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej – Wizytator Rejonu Podkarpackiego;
 • Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku;
 • Michał Horodecki - ekspert w zakresie kształcenia słuchu i chóru;
 • Piotr Wyzga - ekspert w zakresie gry na klarnecie i saksofonie.

§ 4.

Na wniosek Pana Jarosława Szupera – nauczyciela gry na saksofonie w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej – Wizytator Rejonu Podkarpackiego;
 • Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku;
 • Piotr Wyzga - ekspert w zakresie gry na klarnecie i saksofonie;
 • Michał Horodecki - ekspert w zakresie kształcenia słuchu i chóru.

§ 5.

Tryb i zasady pracy komisji egzaminacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

§ 6.

Posiedzenia komisji egzaminacyjnych odbędą się w dniach 7 i 9 lipca 2020 r. w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, ul. Szkolna 12.

§ 7.

O miejscu i terminie posiedzenia komisji jej członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.06.2020 18:54
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.06.2020 18:54