Zarządzenie Nr 29/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 8.06.2020

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Pana Piotra Dragana pracownika Urzędu Miejskiego w Pruchniku koordynatorem gminnym odpowiedzialnym za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na terenie gminy.

§ 2.

Zakres czynności koordynatora gminnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.06.2020 19:44
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.06.2020 19:44