Zarządzenie Nr 63/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 7.12.2020

w sprawie: zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Pruchnik.

Na podstawie art. 7 pkt 1 i art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 611) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. ustalam stawkę czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 5,00 złotych za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.12.2020 20:56
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.12.2020 20:56