Zarządzenie Nr 59/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.11.2020

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Działając na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 z pózn. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
  • projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.11.2020 20:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:15.03.2021 18:18