Zarządzenie Nr 67/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.12.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.poz. 506)Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 12 030,00 zł, w tym:
  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie  12 030,00zł, z przeznaczeniem  na zadania:
    a) świadczenia wychowawcze 8 980,00zł
    b) wspieranie rodziny 1  550,00zł
    c) w zakresie spraw obronnych 1 500,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzania.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr MF/BP4.4143.16.4.2020.RC .

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 030,00zł, w tym:

  • świadczenia wychowawcze 8 980,00zł
  • wspieranie rodziny 1  550,00zł
  • w zakresie spraw obronnych 1 500,00zł

Szczegóły zawiera za. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowy ŚDS w Pruchniku w kwocie 13 013,97zł.
Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku w kwocie 15 010,06zł.
Szczegóły zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku w kwocie 41 000,00zł.
Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych w kwocie 32 000,00zł.
Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2020 18:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:15.03.2021 18:41