Remont nawierzchni drogi gminnej Swiebodna-Jodłówka Parcelacja

Postępowanie Gminy Pruchnik                                nr GK 3410/15/2007

Tytuł:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Remont nawierzchnii

drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja „

Zamawiający:

Gmina Pruchnik, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik

Wartość przetargu:    

Powyżej 14 000  Euro


INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    

 2007-08-14             


Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na

                                       Remont nawierzchni drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja „

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający-Gmina Pruchnik  informuje, iż w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonym  na  :

                                 Remont nawierzchni drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja „
wybrano:
ofertę nr 1 złożoną przez::

    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna 37-300 Leżajsk ul Mickiewicza 79

 Uzasadnienie:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Jedynym kryterium w postępowaniu była cena. Oferta wskazanego wykonawcy była najkorzystniejsza cenowo spośród

złożonych  ofert
W niniejszym postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców, którym przyznano następującą ilość punków w kryterium cena:


1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna

             37-300 Leżajsk ul Mickiewicza 79

129626,98 /129626,98  x 100pkt ( znaczenie kryterium 100%=100,00

2.  Budowa Dróg i Mostów Józef  Babiś , 37-500  Jarosław os Pułaskiego 7/12   Zakład Rożwienica 

129626,98 / 146847,78 x 100pkt ( znaczenie kryterium 100%=88,2730

3. Strabag   Sp z oo 03-472  Warszawa ul B. Brechta 7

 129626,98 / 139368,87 x 100pkt ( znaczenie  kryterium 100%=93,0099

                                     Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

2007/07/19

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej Swiebodna-Jodłówka Parcelacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.08.2007 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż