Remont drogi transportu rolnego nr 1810 w Pruchniku

Postępowanie Gminy Pruchnik                                nr GK 3410/16/2007

Tytuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Remont drogi transportu rolnego nr 1810 w miejscowości  Pruchnik  etap II”

Zamawiający:

Gmina Pruchnik, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik

Wartość przetargu:

Powyżej 14 000  Euro


INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    

 2007-08-16             


Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na

              Remont drogi transportu rolnego nr 1810 w miejscowości  Pruchnik  etap II”
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający-Gmina Pruchnik  informuje, iż w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonym  na  :

          Remont drogi transportu rolnego nr 1810 w miejscowości  Pruchnik  etap II”  wybrano:
ofertę nr 1 złożoną przez::

           Roboty Ogólno-Budowlane  Brukarstwo  –Bogdan  Babiś  37-565 Rożwienica 174

 Uzasadnienie:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Jedynym kryterium w postępowaniu była cena. Oferta wskazanego wykonawcy była najkorzystniejsza cenowo spośród

złożonych  ofert


W niniejszym postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, którym przyznano następującą ilość punków w kryterium cena:

1             Roboty Ogólno-Budowlane  Brukarstwo –Bogdan  Babiś  37-565 Rozwienica 174

9882,00 / 9882,00 x 100pkt ( znaczenie kryterium 100%= 100,0000

2. Zakład  Drogowy  Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna Rozbórz Długi  57A , 37-560 Pruchnik

                                                 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

2007/07/20

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi transportu rolnego nr 1810 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2007 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż