UCHWAŁA Nr 189/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
zmiany granic administracyjnych między gminami Roźwienica i Pruchnik.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr. 142 poz. 159 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1

Wystąpić za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyłączenie z Gminy Roźwienica części sołectwa Węgierka, tj. obszaru "Krzyżówka" - kolonia oraz "Resztówka" - część wsi Węgierka o powierzchni 205,49 ha w skład której wchodzą działki z obrębu Węgierka o numerach określonych w załączniku do uchwały i włączenie w/w obszaru do Gminy Pruchnik.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZESTAWIENIE DZIAŁEK

POŁOŻONYCH OBECNIE W OBRĘBIE WĘGIERKA GMINA ROŹWIENICA A PRZEWIDYWANYCH DO PRZYŁĄCZENIA DO OBRĘBU PRUCHNIK GMINA PRUCHNIK

OBRĘB WĘGIERKA, działki nr. ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2, 24, 25/1,25/2, 25/3, 27, 28, 29, 30/2, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 50, 52, 53, 54, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 74, 77, 78/1, 78/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 80/1, 80/2, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/2, 93/3, 93/4, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 101, 102, 103, 104/1, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 120, 121/1, 121/2, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 134/1, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152/1, 153, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 174, 175, 177/4, 177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/13, 177/14, 177/16, 177/17, 177/18, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212/1, 212/3, 212/4, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 220/5, 220/6, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 246.

Łącznie działki o numerach od 1 do 246 o ogólnej powierzchni 205,49 ha.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana granic administracyjnych między gminami Roźwienica i Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 20:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak