Remont dróg gminnych w miejscowości Kramarzówka, Pruchnik Górny, Pruchnik

GK 3410/ 17   /2007                                                       Pruchnik 2007-09-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2006r nr 164, poz 1163 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe „ na remont dróg gminnych miejscowości Kramarzówka, Pruchnik Górny, Pruchnik” zostało rozstrzygnięte.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Józef Babiś

37-500 Jarosław

Os. Pułaskiego 7/12

97386,50

97386,50

-------------- *100=  100

97386,50

100

  -

  -

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Józef Babiś

37- 500 Jarosław

 Os Pułaskiego 7/12

 Oferta zawiera najkorzystniejsza cenę  97 386,50zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów   100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                                                          Wójt Gminy Pruchnik

                                                                                                                                           Stanisław  Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w miejscowości Kramarzówka, Pruchnik Górny, Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2007 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż