Wydzierżawienie gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.

UCHWAŁA Nr 58/X/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie :
wydzierżawienia gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami - jednolity tekst ustawy z_dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

Pruchnik:

  • działka Nr 1500/14 o powierzchni 0,18 ha
  • działka Nr 1500/25 o powierzchni 0,18 ha

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2007 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.