Wydzierżawienie gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.

UCHWAŁA Nr 57/X/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie :
wydzierżawienia gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami - jednolity tekst ustawy z_dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntów Mienia Komunalnego w Pruchniku z_3_lat na okres 6 lat wydzierżawionych Panu Szkoła Grzegorz zam. w Pruchniku na niżej wymienione nieruchomości w miejscowości:

 

Pruchnik:

 • działka Nr 1500/34 o powierzchni 0,32 ha
 • działka Nr 1512/13 o powierzchni 0,27 ha
 • działka Nr 1500/2 o powierzchni 0,12 ha
 • działka Nr 1500/24 o powierzchni 0,16 ha
 • działka Nr 1462/3 o powierzchni 0,12 ha
 • działka Nr 1433/3 o powierzchni 0,17 ha
 • działka Nr 1470/20 o powierzchni 0,32 ha
 • działka Nr 1500/6 o powierzchni 0,41 ha
 • działka Nr 1471/2 o powierzchni 0,23 ha
 • działka Nr 1478/7 o powierzchni 0,18 ha
 • działka Nr 1491/7 o powierzchni 0,15 ha
 • działka Nr 1493/3 o powierzchni 0,30 ha
 • działka Nr 1500/9 o powierzchni 0,29 ha
 • działka Nr 1500/10 o powierzchni 0,28 ha
 • działka Nr 1500/30 o powierzchni 0,16 ha

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2007 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.