Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 55/X/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie :
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych i_opiekuńczych dla pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

            Na podstawie art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela, po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin, przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w_pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

 

L.p.

 Stanowisko

 Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

 1.

 Pedagog szkolny

 24

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż