Zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół prowadzonych przez gminą Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 53/IX/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie :
zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół prowadzonych przez gminą Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 159Iz 200lr. z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

§ 2.

 

Zobowiązać Wójta Gminy Pruchnik do dalszego prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół w ramach Urzędu Gminy w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół prowadzonych przez gminą Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2007 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż