Zorganizowanie obsługi administracyjnej i finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 52/IX/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie :
zorganizowania obsługi administracyjnej i finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

§ 2.

 

Zobowiązać Wójta Gminy Pruchnik do dalszego prowadzenia obsługi administracyjnej i_finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w_Pruchniku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zorganizowanie obsługi administracyjnej i finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.