UCHWAŁA Nr 49/VIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pruchnik na lata 2004 - 2015.

            Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr_39, poz. 251) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z_dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pruchnik na lata 2004 - 2015.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:01.07.2007 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak