Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 46/VII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie :
przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_Samorządzie Gminnym, /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art._13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z_późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Nie wyrazić zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki Nr 144/4 o powierzchni 0,5282 ha w_Jodłówce oddanej w użytkowanie wieczyste.

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 maja 2007 roku Nr 46/VII/2007 w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki Nr 144/4 o powierzchni 0,5282 ha w Jodłowce.

Rada gminy Pruchnik po rozpatrzeniu wniosku użytkownika wieczystego nie wyraża zgody na sprzedaż tej nieruchomości gdyż jest to w obecnym czasie nieopłacalne dla Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2007 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.