Dostawa materiałów biurowych i środków bhp w roku 2008

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2006r nr 164, poz 1163 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe „ na dostarczenie materiałów biurowych i środków bhp dla  Urzędu Gminy Pruchnik” zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

RESGRAPH  Spółka z o.o.

35-105   Rzeszów  ul Boya Żeleńskiego  19

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

4

Resgraph

Spółka z   oo

35-105 Rzeszów

ul Boy Żeleńskiego 19

21752,69

brutto

21752,69

-------------- *100=  100

21752,69

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  21 752,69 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

   

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                   

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

P.P.H.U.”BIT”

Plac Mickiewicza  10

37-500 Jarosław

28839,33

brutto

21752,69

------------ *100= 75,43

28839,33

75,43

  -

  -

2

Biuro AS DUO s.c.

A.S.A  Krzanowscy

37-500 Jarosław ul Pruchnicka 15

23909,99

 brutto

21752,69

------------ *100= 90,98

23909,99

90,98

  -

 -

3

Hurtownia ANMA

Tomasz  Wikiera

37-70 Przemyśl

Ul Daszyńskiego 18

28516,22

brutto

21752,69

------------ *100 =76,28

28516,22

76,28

  -

  -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów biurowych i środków bhp w roku 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2008 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż