Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr 89/XV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o_samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  257 275 zł.
  w tym:
  • Pomoc finansowa ze środków PFRON na realizację programu „uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie:  257 275 zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:  257 275 zł
  w tym:
  realizacją w/w programu tj.
  • pomoc dla uczniów:  251 000 zł
  • obsługa projektu:  6 275 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 89/XV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

257 275,00

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

257 275,00

-

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

257 275,00

-

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

854

Edukacja i opieka wychowawcza

257 275,00

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

257 275,00

-

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

251 000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 125,00

-

4410

Podróże służbowe krajowe

150,00

-


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż